Interview met Bert Holman ( voorzitter) en Petra van der Horst ( vanuit haar rol als directeur Koepel Adviesraden Sociaal Domein) – Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken – nummer 1 voorjaar 2018