Portfolio

Hieronder een impressie van de klanten met wie ik heb mogen samenwerken:

 • Beroeps- en belangenorganisaties
 • Patiënten- en cliëntenorganisaties
 • Huisartsen, dierenartsen, tandartsen, diëtisten, fysiotherapeuten, logopedisten en verloskundigen (praktijken)
 • Zorggroepen, coöperaties, gezondheidscentra
 • Zorgaanbieders (gehandicapten, GGZ, sociale of wijkteams, schuldhulpverlening, thuiszorg)
 • Politieke partijen: op landelijke (woordvoerders, kamerleden), provinciaal (statenleden) en lokaal niveau (fracties, wethouders, burgemeesters, gemeenteraden)
 • Wmo-raden, Brede Adviesraden, Wsw-raden, ondernemingsraden, medezeggenschapsraden, ouderraden,cliëntenraden, huurders/bewonerscommissies en ledenraden
 • Adviesorganen
 • Dorpsraden, wijkplatforms, buurtcomités, initiatieven van burgers
 • Beroep/bezwarencommissies, klachtencommissies, examencommissies, commissies seksuele intimidatie, commissies integriteit
 • Maatschappelijke organisaties /not for profit organisaties zoals bewonerscomités, burgerinitiatieven, scholen, sportverenigingen, migrantenorganisaties, welzijnsinstellingen en woningbouwverenigingen/corporaties
 • Lokale en provinciale overheden en gemeentes (afdelingen cultuur, welzijn, zorg, sport, burgerzaken enz.)

Tevens word ik regelmatig gevraagd om workshops en trainingen te geven aan collega trainers/organisatie-adviseurs/coaches (intervisie/deskundigheidsbevordering/train de trainer trajecten).

Daarnaast heb ik een langdurige samenwerking met de Landelijke Huisartsen Vereniging, waarbinnen ik huisartsen coach en begeleid bij vraagstukken. 

Blaffende Bokito’s vs. duurzaam en dienstbaar?

Imponeergedrag. Grote woorden en krachtige beloftes. De wereld is er vol van. Leiders met grote monden, de ene ’blaft’ nog harder dan de ander. Ze maken zich groot, pompen zich als het ware op. Ze jagen angst aan. Hun belangrijkste kenmerk is dat ze wijzen naar...

Wrak door wrok

Je kent het vast, dat je boosheid vanbinnen voelt opborrelen. Het klinkt misschien wonderlijk, maar je hebt de keuze hoe je met je boosheid omgaat. Volg níet je gevoel, maar gebruik je verstand. Je kunt boosheid omzetten in verontwaardiging. Of in woede. Of in wrok....

Uitgestelde emoties

Herken je dit? Dat je enorm moet huilen bij een begrafenis van iemand met wie je misschien niet eens een heel intense relatie had? Dat je overmand wordt door verdriet en dat je verbaasd bent over je eigen emoties? Of dat je ineens ontploft van boosheid. De situatie...

Geluk!

Hoe voed jij je geluksgevoel? Mensen willen gelukkig zijn, zich gelukkig voelen. Geluk krijgt heel veel aandacht. Denk aan alle tips en goeie adviezen in de media hoe je gelukkig kunt worden. Er zijn een paar ankers en waarden in je leven die je moet koesteren en...

Schaamte

Schaam jij je weleens? Voor iets uit het verleden, voor wat je ‘verkeerd’ gedaan hebt, voor bepaalde delen van je lichaam, voor iets dat je niet kunt of voor kennis die je niet hebt? Schaamte is een belastende emotie. Je ervaart gêne, omdat je iets niet onder controle...

Advies of aandacht?

Iemand vertelt je iets in vertrouwen. Of stelt je een vraag, iets waar hij of zij mee worstelt. Waarschijnlijk heeft ie de behoefte zich te uiten, even tegen je aan te praten. Bijvoorbeeld om helder te krijgen wat er aan de hand is. Wat doe jij? Veel mensen hebben de...

Mail

info@horstconsult.nl

Telefoon

06 – 11 08 68 58

In contact komen