Workshop ‘Wat leeft er in de harten en hoofden van inwoners en wat betekent dit voor jouw communicatie?’

On- en offline workshop voor communicatieadviseurs van gemeenten

Allemaal zien we ze op het nieuws: signalen van maatschappelijke onrust. De boeren die ‘demonstreren’ op het Malieveld, leraren die naar de Tweede Kamer gaan, zorgmedewerkers die hun werk tijdelijk neerleggen. Groepen die hun ongenoegen heel duidelijk kenbaar maken aan de landelijk politiek, omdat ze zich zorgen maken en verandering willen.

Vooral als het gaat om de zorg, speelt de onrust lang niet alleen op landelijk politiek niveau. Door de decentralisaties liggen er op dit vlak veel verantwoordelijkheden bij de gemeente. Zij hebben te kampen met grote personele tekorten in de zorg en steeds meer oudere mensen die thuis blijven wonen. Ook komen er ‘nieuwe groepen’ in de wijk:  mensen met een psychische kwetsbaarheid, een verstandelijke beperking, statushouders en migranten. Het is niet ondenkbaar dat inwoners hun ongenoegen niet alleen in Den Haag kenbaar maken, maar in plaats daarvan ‘demonstreren’ op het raadhuisplein.

Denkt uw gemeente na hoe om te gaan met deze maatschappelijke turbulentie? Hoe hierover te communiceren met inwoners? Ik vermoed dat hier nog onvoldoende aandacht voor is. Zonde, wat het is zo belangrijk!

In deze workshop onderzoeken we aan de hand van een aantal lastige, maatschappelijke vraagstukken binnen het sociaal domein welke verwachtingen inwoners hebben ten aanzien van de gemeente. En vooral: wat dit betekent voor de communicatie. Vragen die tijdens de workshop aan bod komen:

  • Wat zijn kwesties die bij inwoners spelen, in hun hart en hoofd?
  • Welke effecten heeft dit op verwachtingen, wensen en zorgen ten aanzien van lokaal beleid?
  • Welke ‘groepen’ inwoners zijn er te classificeren?
  • Hoe kan je als communicatieadviseur omgaan met een eventuele discrepantie?
  • Hoe vertaal je dit naar heldere en krachtige communicatie?

Online aanbod
In tijden van corona bied ik deze workshop online aan. Deelnemers ontvangen vooraf een link voor een videogesprek. Per workshop kunnen maximaal 10 mensen deelnemen. Hierdoor is er voldoende ruimte voor interactie en het stellen van vragen. Deelnemers kunnen vooraf hun vragen mailen, waardoor de workshop echt op maat kan worden aangeboden. De online workshops duren ongeveer 3 uur. Kosten voor een online workshop zijn €350,- per workshop (excl. btw), voor maximaal 10 deelnemers. Heeft u interesse; neem dan gerust contact op via petra@horstconsult.nl of 06 – 11 08 68 58. 

Voor wie
Deze workshop is geschikt voor communicatieadviseurs en -medewerkers binnen gemeenten, die zich bezig houden met de communicatie richting inwoners over thema’s die spelen binnen het sociaal domein. Maar ook beleidsmedewerkers en wethouders sociaal domein zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. 

Trainer en organisatie
De workshop wordt gegeven door Petra van der Horst. Petra ondersteunt en adviseert gemeenten en maatschappelijke organisaties door middel van workshops en advies, rondom thema’s binnen het sociaal domein: eenzaamheid, samenleven in een wijk, psychische kwetsbaarheid, armoede.

Vragen
Heeft u vragen? Dan kunt u gerust contact opnemen met Petra van der Horst via petra@horstconsult.nl of 06 – 11 08 68 58.

 

Blaffende Bokito’s vs. duurzaam en dienstbaar?

Imponeergedrag. Grote woorden en krachtige beloftes. De wereld is er vol van. Leiders met grote monden, de ene ’blaft’ nog harder dan de ander. Ze maken zich groot, pompen zich als het ware op. Ze jagen angst aan. Hun belangrijkste kenmerk is dat ze wijzen naar...

Wrak door wrok

Je kent het vast, dat je boosheid vanbinnen voelt opborrelen. Het klinkt misschien wonderlijk, maar je hebt de keuze hoe je met je boosheid omgaat. Volg níet je gevoel, maar gebruik je verstand. Je kunt boosheid omzetten in verontwaardiging. Of in woede. Of in wrok....

Uitgestelde emoties

Herken je dit? Dat je enorm moet huilen bij een begrafenis van iemand met wie je misschien niet eens een heel intense relatie had? Dat je overmand wordt door verdriet en dat je verbaasd bent over je eigen emoties? Of dat je ineens ontploft van boosheid. De situatie...

Geluk!

Hoe voed jij je geluksgevoel? Mensen willen gelukkig zijn, zich gelukkig voelen. Geluk krijgt heel veel aandacht. Denk aan alle tips en goeie adviezen in de media hoe je gelukkig kunt worden. Er zijn een paar ankers en waarden in je leven die je moet koesteren en...

Schaamte

Schaam jij je weleens? Voor iets uit het verleden, voor wat je ‘verkeerd’ gedaan hebt, voor bepaalde delen van je lichaam, voor iets dat je niet kunt of voor kennis die je niet hebt? Schaamte is een belastende emotie. Je ervaart gêne, omdat je iets niet onder controle...

Advies of aandacht?

Iemand vertelt je iets in vertrouwen. Of stelt je een vraag, iets waar hij of zij mee worstelt. Waarschijnlijk heeft ie de behoefte zich te uiten, even tegen je aan te praten. Bijvoorbeeld om helder te krijgen wat er aan de hand is. Wat doe jij? Veel mensen hebben de...

Mail

info@horstconsult.nl

Telefoon

06 – 11 08 68 58

In contact komen