PETRA VAN DER HORST

Hoe ik werk

Ik heb een hele eigen manier van werken: ontstaan in de ruim 20 jaar dat ik al actief ben ik de wereld van gemeenten,  zorg-, welzijns- en vrijwilligersorganisaties. Ik deel mijn werkwijze graag met u aan de hand van verschillende kernwoorden:

Concreet

Ik verwoord op een open, heldere en constructieve manier wat er volgens mij echt aan de orde is, waarna ik een concrete oplossing formuleer die voor iedereen begrijpelijk en te hanteren is. 

Samenhang

Met een scherp oog voor oorzaak en gevolg, zoek ik de samenhang in (ogenschijnlijk) losstaande problemen. Zo creëer ik bewustwording over hoe alle grote vraagstukken en problemen in een organisatie voortkomen uit een verstoord evenwicht. 

Verbinding

Ik kijk niet alleen naar wat er binnen een organisatie speelt, maar kijk ook naar relevante maatschappelijke ontwikkelingen die buiten de grenzen van een organisatie plaatsvinden. Deze ontwikkelingen breng ik van buiten naar binnen, zodat er verbinding ontstaat.

Toepassen natuurlijke principes

Als boerendochter werk ik met de wetten van de natuur. Er is alleen oogst als je op het juiste moment de noodzakelijke dingen doet. Wie niet werkt, zal niet oogsten. Zonder snoeien is er geen bloei. Snijden, afscheid nemen, stoppen is soms onvermijdelijk om nieuwe mogelijkheden een kans te geven. 

Samen aan de slag

Ik ben in al mijn trajecten actief betrokken en zet mij met hart en ziel in om u en uw situatie werkelijk te doorgronden en effectief verder te helpen. 

Mail

info@horstconsult.nl

Telefoon

06 – 11 08 68 58

In contact komen