Kwetsbaarheid in de wijk

Wijken krijgen steeds meer te maken met bewoners die kwetsbaar zijn. Deze kwetsbaarheid kan zorgen voor uitsluiting.  Ik ondersteun en adviseer gemeenten en maatschappelijke organisaties om aandacht te hebben voor kwetsbaarheid in de wijk, door middel van workshops, observaties en gesprekken. Dit alles onder de noemer: Kwetsbaarheid in de wijk.
Op deze website leest u er alles over >>>

Mail

info@horstconsult.nl

Telefoon

06 – 11 08 68 58

In contact komen