PETRA VAN DER HORST

Onlangs noemde iemand mij een ‘sociaal architect’ en eigenlijk bevalt die term mij wel. Ik help, adviseer en ondersteun organisaties en mensen met als doel; grote en kleine verandering in gang te zetten. Met oog voor externe ontwikkelingen én de kwaliteiten van mensen. Het liefst binnen zorg, welzijn en het maatschappelijk middenveld. Dit doe ik vanuit onderstaande rollen:

Directeur / Bestuurder

Meer lezen >>>

Voorzitter (ad interim)

Meer lezen >>>

Projectleider

Meer lezen >>>

Coach/sparringpartner

Meer lezen >>>

Procesbegeleider

Meer lezen >>>

Dagvoorzitter

Meer lezen >>>

Domeinen

Ik ben in verschillende domeinen actief, maar mijn hart ligt bij de onderstaande werkvelden;

Zorg- en welzijnsorganisaties in het sociaal domein
Gemeentes en regionale samenwerkingsverbanden
Beroeps- en belangenorganisatie (verenigingen en stichtingen)
Vrijwilligersorganisaties
Adviesraden en cliëntenorganisaties

Kwetsbare inwoners in buurten en wijken

Wat betekent ‘wonen’ voor mensen en hoe belangrijk is het je veilig te voelen in je wijk?  Vanuit Kwetsbaarheid in de wijk adviseer ik gemeenten en maatschappelijke organisaties om oog te hebben voor kwetsbaarheid in de wijk. Voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid, voor buren en vooral ook voor het contact tussen deze twee groepen.

Vernieuwing & verandering

Op de plekken waar ik als bestuurder, projectleider, voorzitter of trainer heb mogen werken heb ik steeds verandering doorgevoerd. Soms klein, soms ook groot. Ik heb de organisaties beter aangepast aan de veranderende omstandigheden in het veld waarin ze opereren én aan de behoeftes van medewerkers. Mijn inhoudelijke kennis van het werkveld en mijn kwaliteit om de organisatie scherp te houden voeren de boventoon in mijn aanpak.

Transformatie in het sociaal domein

Al jaren is het sociaal domein volop in beweging. Ik volg ontwikkelingen op de voet, weet hoe ‘de hazen lopen’ en heb een enorm netwerk binnen dit domein. Hierdoor vervul ik met veel passie, interesse en ervaring graag verschillende rollen in dit veld.

Ik heb een hele eigen manier van werken: ontstaan in de ruim 20 jaar dat ik al actief ben ik de wereld van gemeenten,  zorg-,  welzijns- en vrijwilligersorganisaties. Ik deel mijn werkwijze graag met u aan de hand van verschillende kernwoorden:

“Petra staat altijd ‘aan’; op een hele positieve manier. Ze legt de hele dag door verbindingen tussen thema’s, mensen, organisaties en ontwikkelingen. En ze weet dit als geen ander toe te passen in de opdrachten waar ze bij betrokken is”
Sanne Hekman

Communicatieadviseur sociaal domein

Mijn kracht? Ik heb gevoel voor externe ontwikkelingen en snel zicht op kwaliteiten van mensen.

Mail

info@horstconsult.nl

Telefoon

06 – 11 08 68 58

In contact komen