Ik wil met een lerende en bewuste houding in het leven staan. Hoe kan ik anders mijn klanten ondersteunen? Daarom streef ik er naar om dagelijks open te staan voor nieuwe eye-openers. Dit doe ik door bewust aanwezig te zijn in mijn dagelijkse ontmoetingen. Door mensen op te zoeken met veel levens- en werkervaring, door het contact te zoeken met collega’s die op andere werkterreinen actief zijn of die heel anders in het leven staan. En door veel te lezen. Het zorgt ervoor dat ik zo scherp en alert mogelijk blijf. Voor mij belangrijke voorwaarden om mijn werk te kunnen doen. Ik kan immers een klant niet goed ondersteunen als ik mijzelf niet ontwikkel.

Op deze site kunt u mijn inzichten lezen. Dit “hoofdstuk” is op mijn site terecht gekomen op verzoek van een aantal vast klanten. Zij maakten tijdens onze ontmoetingen aantekeningen van uitspraken die ik voor mij gevoel vrij terloops deed. “Schrijf eens een boek Petra” was de vraag. Dat is mij wat teveel van het goede. Wel streef ik er naar om (bijnae) iedere dag een “inzicht” te delen. De inzichten kunnen behulpzaam zijn om mensen en situaties te kunnen begrijpen, te kunnen duiden. Ik realiseer mij dat inzichten persoonlijk zijn. Dat ze veel zeggen over wie ik ben en hoe ik in het leven sta. Ik realiseer mij ook dat ze voor een ander niet betekenisvol hoeven te zijn. Of sterker nog het kan zijn dat de ander er totaal niet mee eens. Voor mij is dat interessant omdat de reactie van de ander interactie op gang kan brengen waar ik mij door kan ontwikkelen. Omdat ik ook verander zie ik mijn inzichten niet als vaststaand. Ze laten zien hoe ik op een moment naar iets kijk en zijn dus aan verandering onderhevig. Sommige scherp ik in de loop der tijd aan. Hoewel ze in de je-vorm geschreven staan is de boodschap vanzelfsprekend ook voor mezelf bedoeld!