Artikel WMO magazine

vdHorst_WMO_6-20101In het Wmo-magazine van december 2010 staat een interview met Petra. Het thema is de doorontwikkeling van de Wmo. Petra is landelijk projectleider van de Kanteling t.b.v. de CG-Raad, CSO en Programma VCP. In het artikel wordt beschreven welke uitdagingen er volgens haar liggen voor lokale belangenbehartigers, gemeenten en het maatschappelijke veld. 
(klik op de afbeelding om het artikel te lezen) 

wmo magazine 6 / december 2010, door Stan Verhaag