“Wat betekent je eigen huis voor jou?” vraagt Petra van der Horst van Samen Sterk Zonder Stigma (SSZS) aan de aanwezige professionals. Na enige aarzeling komen de professionals op gang: het is een plek waar ik me veilig voel… ik kan er altijd terecht, je mag het op je eigen manier inrichten…het is mijn eigen plek. Ik ben heel gelukkig in mijn huis!!

Het project Welkome Wijk is van start gegaan in Nijmegen, Beuningen en Heumen. Per gemeente worden er drie bewustwordingsbijeenkomsten voor professionals, vrijwilligers en bewoners georganiseerd waar dieper op het thema “Stigma in de wijk” wordt ingegaan. Het project Welkome Wijk van SSZS wordt het komende jaar in meerdere gemeentes in Nederland uitgevoerd. Naast de bijeenkomsten worden er leersessies gehouden met de betrokken professionals, verzorgd door Movisie. Onderzoekers van het Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit werken samen met onderzoekers van het Trimbos-instituut om de werkzame factoren van deze aanpak in beeld te brengen, met als doel de aanpak destigmatisering landelijk uit te rollen. Het project is mogelijk gemaakt met behulp van ZonMw financiering. Deze blog is een korte impressie van de eerste bijeenkomst.

Het hele artikel lees je hier >>>