Met uitzicht op de Markt waar smartlappen klonken en mensen langs de kraampjes van Kleurrijk UIT in Wijk bij Duurstede slenterden werden er zaterdag 6 september verhalen verteld over ‘ZINvol ouder worden’.

Petra van der Horst is met grote regelmaat in Senegal en ziet hoe in deze samenleving ouder worden iets is om naar uit te kijken. Mensen willen graag ouder zijn, omdat het respect geeft. Hoe ouder je bent hoe waardevoller je wordt.  Het advies van oudere wordt gezocht en op waarde geschat. De angst om als oudere de familie of je werkomgeving tot last te zijn speelt niet. Als oudere heb je een plek, je bent nodig. Je bent de basis van de gemeenschap en de familie. Opvallend is ook dat er weinig geklaagd wordt over ouderdomskwaaltjes en pijntjes. Het lijkt er op dat ouderen zo’n gewaardeerde plek innemen dat lichamelijke achteruitgang geen rol speelt. 2014-09-06 14.27.51Ouderen opereren vanuit een natuurlijke zelfverzekerdheid. Er wordt -ook door henzelf niet- getwijfeld aan hun nut en waarde. Zou het kunnen zijn dat het gevoel van  zinloosheid mogelijk eerder leidt tot lichamelijk getob?
Eenzame ouderen zijn uitzonderlijk in Senegal. Kleine kinderen worden actief gestimuleerd om de ouderen op te zoeken. En de omgang met (kleine) kinderen zijn geen last voor ouderen maar een zegen. Ouderen worden geëerd; en dat doet denken aan het Bijbelse gebod (een van de tien) ‘Eer uw vader en uw moeder’. Terwijl in de Nederlandse samenleving gelijkheid heerst, zodat kinderen hun ouders bijna als gelijke zien, leren we van de Senegalezen dat het goed is een oudere respect te gunnen. Dat betekent dat er van jongs af aan een zekere afstand wordt gecreëerd tussen kinderen en de ouder. Door ons gelijkheidsideaal hebben we in onze samenleving misschien ook iets essentieels verloren, Het gevoel dat je hoe oud je ook bent waardevol bent en dat je levenslessen het waard zijn om gehoord en gedeeld te worden. Het is een uitdaging om als oudere welbewust  respect in ontvangst te nemen. Wuif het niet weg, bagatelliseer het niet. Wat daarmee ontken je je waarde en draag je bij aan je eigen gevoelens van zin – en doelloosheid! Het is een uitdaging om als oudere je plek in te nemen door je ervaringen te delen.

7 september 2014 – www.zininwijkbijduurstede.nl