Interview inzake veranderingen bij Welnuh De Kaap d.d. 31 maart 2016