image001Weblog door Petra van der Horst (Programmamanager Aandacht voor iedereen)

Wat mij soms verbaasd is dat de cliëntenbeweging niet meer gebruik maakt van de mogelijkheden die de Wmo biedt voor mensen met beperkingen. Dat er vooral gekeken wordt naar instrumentele oplossingen, zoals toegankelijkheid, vervoer en begeleiding. Maar dat wat er bij mensen zelf speelt, buiten beschouwing blijft. Terwijl de Wmo toch ook bedoeld is om zelfhulp en de inzet van ervaringsdeskundigheid mogelijk te maken. Lees hier de hele blog: http://goo.gl/jUkg0