Alleen in een veilige omgeving komt de participatiesamenleving tot bloei. Als de overheid duidelijk maakt wat zij kan bieden, weten mensen waarvoor andere oplossingen nodig zijn. Nu ligt er volgens mij een eenzijdige focus op wat de ander, de samenleving zou moeten doen. Sterker nog, door teveel nadruk te leggen op eigen kracht, ontken je de kwetsbaarheid van mensen. De overheid lijkt haar problemen over de schutting te gooien

Lees de nieuwe blog van Petra op de website van de Koepel Wmo-raden:

http://www.koepelwmoraden.nl/weblog/Overheid-beken-kleur/