Er gebeurt veel binnen het sociaal domein. Vanzelfsprekend hebben deze (recente) ontwikkelingen invloed op het werk van adviesraden sociaal domein. In deze serie blogs – die ik schreef vanuit mijn rol als directeur van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein – deel ik mijn gedachten hierover.