Steeds meer mensen met een psychische kwetsbaarheid wonen niet meer in een begeleid wonen situatie, maar zelfstandig. Je woont dus vaker samen met elkaar in de straat en in de buurt. Maar wat doe je als de ander gedrag vertoont dat jij niet begrijpt of waar jij je zorgen over maakt? Wat doe je dan wel of juist niet? Omdat hier onbekendheid over is, organiseert de gemeente Houten enkele bewustwordingsbijeenkomsten. Deze vinden onder de naam ‘Welkome Wijk’ plaats in maart en zijn voor bewoners, vrijwilligers en professionals.

Vanuit MIND ben ik projectleider Welkome Wijk. In deze video vertel ik meer over waarom het belangrijk is om open te zijn over psychische problematiek en de rol die de wijk/buurt hierin kan spelen.