Artikel in het WMO-magazine n.a.v. de ronde tafel over het keukentafelgesprek. Petra zat deze ronde tafel voor.