Concreet en constructief

Waar het echt over gaat komt -wat mij betreft- in alle fases van ons contact op tafel. Dingen verhullen of  mooier maken dan ze zijn levert op lange termijn weinig op zo is mijn ervaring. Daarom is het effectiever, hoe spannend dat ook kan zijn om het “gewoon” te hebben over wat er aan de hand is. Op een open en constructieve manier verwoord ik wat er volgens mij aan de orde is. En dat kan een gesprek reuze uitdagend maken maar levert altijd iets op wat alle betrokkenen uiteindelijk verder helpt.

Ik geloof er in dat alles met elkaar samenhangt. Alle grote vraagstukken, problemen komen voort uit disharmonie en een verstoord evenwicht. Door samen met u de samenhang te zoeken in de ogenschijnlijke “losstaande” problemen en vandaar uit naar nieuwe oplossingen te zoeken kan er een nieuw evenwicht komen. Dit gaat nooit zonder ingrijpen, verandering. Het vraagt altijd keuzes. Ik ondersteun graag bij het formuleren van de samenhang van de vraagstukken en van de keuzes die dit vraagt. En bij het doordenken hoe die keuzes ook echt in de praktijk kunnen worden gebracht. Zodat er stappen kunnen worden gezet op een passende en verantwoorde manier.

Ik heb een scherp oog voor de tijdgeest. Dit betekent dat ik mij actief bezig hou met wat er aan de hand is in de samenleving, in ons land, in Europa, in de wereld. Mijn inzichten op dit terrein breng ik graag in. Mijn veronderstelling is dat organisaties geen lang leven zijn beschoren als er onvoldoende verbinding is met wat er buiten hun organisatie grenzen plaatsvindt. Wat mij betreft is het zinvol dat individuen, organisaties, bedrijven oog en gevoel krijgen voor wat er leeft buiten hen en onderzoeken hoe ze daar een verbinding mee kunnen maken.

De ontwikkelingen gaan snel en dat zorgt er voor dat er in veel organisaties met de nodige druk wordt gewerkt om alle vernieuwingen bij te benen. Met de angst dat men achter de feiten aanloopt als men de nieuwe ontwikkelingen niet op de voet volgt. Meer en meer merk ik dat vernieuwing an sich nooit een doel kan zijn. Het is de kunst om de traditie die er is te verbinden met de vernieuwingsmogelijkheden die er zijn.

Daarnaast ga ik er vanuit dat het aan de klant is om zelf zijn/haar verantwoordelijkheid te nemen. Ik maak duidelijk wat iedereen te doen staat en hoe het aangepakt kan worden. Samen onderscheiden we wat veranderbaar is. En wat als een gegeven moet worden geaccepteerd.

Ik daag uit om de realiteit onder ogen te zien en de menselijke maat niet uit het oog te verliezen.

Samen aan de slag

“Whatever you do for me without me -you do against me- Ghandi”

Ik lever in al mijn trajecten een actieve rol. Vanaf het eerste contact wordt een proces op gang gebracht. U wordt actief gestimuleerd om uw ervaringen te vertellen. Ik ben nieuwsgierig waar uw vragen, mogelijkheden, zorgen en beperkingen liggen. Ik luister, vraag door en zoek met u samen naar de essentie zodat we met de juiste dingen bezig zijn. Ik breng mijn kennis van organisaties, processen, ontwikkelingen, thema’s en mensen in. Ik zet mij met hart en ziel in om u en uw situatie werkelijk te doorgronden. U wordt gestimuleerd om open kaart te spelen. Samen gaan we aan de slag om te ontdekken wat er aan de hand is. En welke aanpak bij uw situatie past. Een uniek antwoord voor een uniek vraagstuk.  U krijgt concrete tips om dat wat nodig is in de praktijk te brengen.

Toepassen natuurlijke principes

De natuurlijke maat der dingen is mijn uitgangspunt. In alle facetten van mijn werk probeer ik natuurlijke principes toe te passen. Natuurwetten mogen niet veronachtzaamd worden. Worden deze wetten vergeten dan ontstaat er disbalans. Als boerendochter breng ik de “wetten” van de natuur in. Ik heb ervaren dat als bepaalde wetmatigheden genegeerd of niet gerespecteerd worden dit gevolgen heeft. Als het niet in het nu is dan wel in de toekomst. Sommige dingen werken gewoon niet en ik ben eerlijk als ik niet geloof in plannen, ideeën.  Hoe mooi ze ook klinken…Ik “brand” ze niet af maar zal eerlijk zijn als een onbegaanbare weg in word geslagen of als een niet levensvatbaar idee wordt omarmd.

Als de menselijke, natuurlijke “maat” genegeerd worden heeft dit altijd consequenties. Soms moet er keihard gewerkt worden, soms is er pauze nodig. Er is alleen oogst als je op het juiste moment de noodzakelijke dingen doet. Wie niet werkt, zal niet oogsten. Zonder snoeien is er geen bloei. Snijden, afscheid nemen, stoppen is soms onvermijdelijk om nieuwe mogelijkheden een kans te geven.

In elke context waar mensen bij elkaar komen is er een ordening. Dat vraagt dat degene die de leiding heeft gerespecteerd wordt. Als dat respect niet wordt gegeven omdat mensen denken dat ze het beter weten komt er een weinig productieve strijd wat weinig goed voorspelt voor het eindresultaat. Als het niet duidelijk is wie de leiding heeft leidt deze onduidelijkheid vaak ook tot het nodige “gedoe”. Als zaken niet lekker lopen bespreek ik altijd deze natuurlijke ordening.

Het verleden slaapt nooit. Daar bedoel ik mee dat in het heden het verleden besloten ligt. En ook dat in het verleden enorm veel kennis opgeslagen ligt die om het heden te begrijpen benut moet worden. Maar terugkijken is geen doel op zich het is nodig om het heden te doorgronden en de juiste keuzes te kunnen maken voor de toekomst. Want ik geloof er in dat in het heden al sporen van de toekomst zichtbaar zijn. Als je er maar oog voor hebt. En als je weet hoe je kijken moet. Ik zoek en kijk graag met je mee!

Een koe is een koe en wordt geen schaap. Dat betekent dat ik zoveel mogelijk vanuit respect voor een ieders eigen-aardigheden wil werken.