Er kunnen in een organisatie of bedrijf vraagstukken spelen waar men
graag een externe met een onafhankelijke frisse blik naar wil laten
kijken . Met een concreet advies t.a.v. de inhoud en/of de procesgang
kan men dan verder.

Leden van een  gemeenteraad zijn ontevreden over de interactie in de raad. Er is kritiek op de manier van discussiëren en de onderlinge bejegening. Ook zijn er leden die vinden dat er teveel afgeweken wordt van de agenda. Men wil ondersteuning van een onafhankelijke trainer die bekend is met het raadswerk en het politieke krachtenveld. De griffier zoekt contact. Ik heb een intake met een paar raadsleden en de griffier en samen zetten we een traject uit. Ik woon als toehoorder en observator een raadsvergadering bij. In fractieverband deel in mijn observaties omtrent de individuele raadsleden van die fractie. Ik geef weer wat ik zag ten aanzien van attitude, vaardigheden en de inhoudelijke boodschap. De raadsleden ontvangen concrete feed back en praktische tips om hun persoonlijk optreden te verbeteren waardoor ze meer invloed uit kunnen oefenen. In een sessie met de voltallige raad deel ik mijn waarnemingen ten aanzien de wijze van vergaderen en geef ik concrete adviezen hoe de totale raad een verbeterslag kan maken.

Een politicus wordt uit hoofde van zijn functie regelmatig gevraagd om deel te nemen aan lokale/landelijke debatten. Samen met hem bereid ik een debat voor waarvan tv-opnames worden gemaakt. Op de dag zelf heeft de politicus uitstekende inhoudelijke en communicatieve “bagage”om de strijd aan te gaan. Hij opereert scherpzinnig, humoristisch en snel.

Het bestuur van een studentenvereniging leert in een dialoogtraining hun eigen visie met andersdenkenden open te bespreken door te luisteren en vragen te stellen. Men ervaart dat door een dialoog er wederzijds begrip ontstaat en er begrip en respect komt voor de verschillen.

Leden van een politieke jongerenorganisatie ondervinden tijdens een workshop hoe men de ander door middel van spreken en vragen stellen kan overtuigen van het eigen gelijk. Men krijgt zicht op de kracht van gefundeerde argumenten en op de instrumenten die kunnen worden ingezet om de ander te overtuigen.