Coaching /Sparringpartner

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding waarbij de persoonlijke effectiviteit vergroot wordt. Er komt zicht op eigen gedrag en effecten daarvan. Het wordt duidelijk welke patronen zich keer op keer voordoen en hoe die zijn ontstaan. En wat er aan te doen is!...

Intervisie

Intervisie is een methode voor collega’s om elkaar periodiek, binnen een afgesproken kader te consulteren over werkgerelateerde vragen. Het doel is van en aan elkaar te leren. Een coördinator van een aantal wijkteams neemt contact met mij op. De teams zijn 1,5 jaar...

Train de trainer

Train de trainer is een training voor wie binnen zijn/haar werk(zaamheden) groepstrainingen of cursussen wil gaan geven. Tijdens een train de trainer traject wordt gewerkt aan het ontwikkelen van (begeleiders/trainers-) vaardigheden. Voor trainingsbureaus verzorg ik...

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wmo heeft tot doel om de participatie en zelfredzaamheid van alle burgers te stimuleren. Het is een brede wet die vele terreinen omvat. Voor de gemeente- die verantwoordelijk is voor het invullen en uitvoeren van deze wet- ligt er een grote opgave om te zorgen dat...

Verschilhantering

Verschilhantering Binnen allerlei verbanden worden we geconfronteerd met mensen die anders denken, voelen en handelen. Het is lastig om te gaan met andere belangen, (levens)visies of (politieke) meningen. Het lijkt wel soms wel of de kloof tussen mensen soms...