In alle rollen die er in het leven te vervullen zijn komen er dilemma’s voor. Het kan zijn dat er dilemma’s zijn die zo complex of indringend zijn dat er ondersteuning van buitenaf nodig is om er een nieuw licht op te werpen. En om tot keuzes te komen. Omdat onopgeloste dilemma’s voor stagnatie en zelfs terugval kunnen zorgen is het raadzaam om tijdig ondersteuning in te roepen. Ik kan die ondersteuning bieden.

Een gemeentesecretaris roept mijn ondersteuning in. Hij loopt tegen een groot dilemma aan voor wat betreft een kwestie die speelt rond een wethouder en zijn verantwoordelijkheid daarin. In vertrouwen bespreken we de kwestie op een neutrale plek. Het wordt mij duidelijk dat de gemeentesecretaris van een aantal veronderstellingen uitgaat die niet per definitie waar hoeven te zijn. Gedurende een tweetal intensieve gesprekken krijgt hij door de vragen die ik stel en de reflecties die ik deel een ander perspectief op de kwestie. Dit veranderde inzicht bespreken we en samen formuleren we wat hij vanuit zijn rol zou kunnen en welke stappen dat van hem vraagt. De gemeentesecretaris is enthousiast over mijn begeleiding. In een nazorggesprek zes weken na het laatste gesprek is het enthousiasme er nog steeds. De gemeentesecretaris heeft de nodige stappen gezet en is opgelucht dat het dilemma niet meer aan de orde is. Daarnaast vertelt hij dat het proces hem ook op een ander denkspoor heeft gezet. Daar plukt hij nu ook in ander situaties de vruchten van.

Een medewerkster van een onderwijsinstelling worstelt met een enorm lastig vraagstuk. Het dilemma heeft voor haar zodanige vormen aangenomen dat het haar uit de slaap houdt. En dat ze een aantal collega’s ontloopt omdat ze niet weet hoe ze zich ten opzichte van hen kan verhouden. Via via krijgt ze mijn naam. En al tijdens het kennismakingsgesprek komt de kwestie op tafel. Al na afloop van dit eerste verkennende gesprek krijgt ze al genoeg aspecten mee om te doordenken. In een drietal sessies bekijken we het dilemma van allerlei kanten en onderzoeken we haar moeiten. Stap voor stap wordt duidelijk dat zij zich een kwestie heeft toegeĆ«igend die slechts gedeeltelijk de hare is. Dit bespreken we en we bekijken waar ze wel iets mee zou kunnen en moeten. En wat ze naast zich neer kan leggen. Deze nieuwe inzichten leveren haar veel op. Omdat ze ontdekt dat het een kwestie is waar anderen verantwoordelijk voor zijn formuleren we hoe het dilemma op een passende manier ” overgedragen ” kan worden.