Soms is er een tijdelijke leidinggevende nodig. Vanwege ziektevervanging. Om het vertrouwen te herstellen. Om rust en duidelijkheid te brengen. Om een verandering door te voeren.

De Raad van Toezicht van een adviesbureau zoekt contact. De omzet stagneert en de raad heeft de indruk dat de hoofdoorzaak gelegen is in de kwaliteit van de adviseurs. Een groot deel van de directie is uit eigen beweging vertrokken en een deel is door de raad ontslagen. Ik word , na een sollicitatieronde waar meerdere interim managers aan meedoen, gevraagd om de leiding van het bedrijf op mij te nemen. Mijn opdracht is om in het bureau nieuw elan te brengen , te zorgen dat de kwaliteit van de adviseurs verbeterd wordt en een omzetverhoging te realiseren. Meer dan een jaar ben ik verbonden aan het bureau. In dat jaar is de omzet met 20% verhoogd, zijn een aantal niet functionerende adviseurs vertrokken en heb ik door intensieve coaching on the job er voor gezorgd dat de adviseurs een flinke professionaliseringsslag hebben gemaakt. Deze ontwikkeling kon gerealiseerd worden omdat de adviseurs doordrongen waren van de noodzaak tot verandering maar onvoldoende expertise in huis hadden om deze zonder ondersteuning van buiten af te realiseren. Na ruim een jaar betrokkenheid heb ik een sterk verkleind maar energiek en initiatiefrijk team van adviseurs achtergelaten die er bewust voor gekozen hebben om zich te richten op een bepaald segment van de markt.

Het bestuur van een welzijnsorganisatie neemt contact met mij op. Er is geen directie meer aanwezig en de gemeente, de hoofdfinancier, heeft aangedrongen op organisatieverandering. De gemeente wil vanwege de veranderingen op het terrein van zorg en welzijn een vooruitstrevende en energieke welzijnsorganisatie in de gemeente hebben die berekend is op de toekomst. De gemeente vindt dat de welzijnsorganisatie niet aan deze voorwaarden voldoet. Ik neem het management van deze organisatie op mij en formuleer met de medewerkers en het bestuur een visie die past bij de uitdagingen die er zijn. De maanden daarna ondersteun ik medewerkers op allerlei manieren bij het concretiseren van de visie wat onderneem inhoudt dat hun rol en taak is veranderd. Deze verandering bracht in aanvang onzekerheid bij de medewerkers “hoe kan ik mijn vernieuwde functie in de praktijk brengen?” en ook de buitenwereld moest erg wennen aan de nieuwe werkwijze en aanpak van het welzijnswerk. Na ruim een jaar heb ik mijn opdracht afgerond en heeft een nieuwe bestuurder het stokje over genomen. Hij trof een enthousiaste en energieke organisatie aan met ondernemende medewerkers en een tevreden gemeente.

Ik word benaderd door een bestuurder van een overkoepelende organisatie van gezondheidscentra. In een gezondheidscentrum is behoefte aan een ad interim directeur. Tussen de verschillende disciplines in het centrum zijn wrijvingen. Daarnaast zijn er fricties tussen een aantal medewerkers in het centrum en het management van de overkoepelende organisatie. Tevens is er bij een aantal professionals verwarring over wat het impliceert om medewerker te zijn binnen een centrum. Na het vertrek van de centrum directeur kiest de bestuurder van de koepel er doelbewust voor om tijd en ruimte te nemen voor het zoeken van een nieuwe directeur. In die tussenfase van enige maanden neem ik de honneurs waar. In die fase coach ik de leidinggevende van de diverse disciplines en ik zorg er voor dat alle beschikbare ruimtes optimaal benut worden door andere , zelfstandige(eerstelijns) professionals “het centrum binnen te halen”. Tevens zorg ik er voor dat er een aantal kostenbesparende maatregelen worden uitgevoerd. Dit is hard nodig omdat de marges in de loop der jaren sterk achteruit waren gegaan. Doordat ik daadwerkelijk mijn voelhorens heb in het centrum en toch een relatieve buitenstaander ben/blijf kan ik productief meedenken wat voor “soort” directeur gewenst is. Ik deel mijn signalen en mijn suggesties t.a.v. het profiel met de bestuurder en met de adviseur van het wervings- en selectiebureau. Op hun beider verzoek en na aandringen van de PVT neem ik plaats in de sollicitatiecommissie. Ik kijk en denk mee wie van de kandidaten geschikt is voor de functie. Na voltooiing van dit proces waarin ik een actief rol heb kunnen spelen ondersteun ik de nieuwe directeur nog enkele weken zodat die heel gericht mijn taak kan overnemen.

De leidinggevende van een afdeling Sociale Zaken van een gemeente is meer dan een jaar ziek. Uiteindelijk is besloten dat het raadzaam is een andere baan te zoeken. De samenhang en de samenwerking in de afdeling is zoek. Medewerkers voelen zich niet gesteund, niet gezien en ervaren de afdeling als stuurloos. Gedurende een half jaar krijg ik de leiding. De opdracht van de afdeling wordt samen met de medewerkers en het management van de gemeente opnieuw gedefinieerd. Alle medewerkers weten wat hen persoonlijk te doen staat en krijgen weer helder waar samenwerking nodig is. Ik ondersteun een aantal van hen bij het implementeren van een andere manier van werken. Na enige maanden blijkt dat het team een grote mate van zelfsturendheid aan kan. Samen met een delegatie van het personeel en de P&O-er gaan we op zoek naar een nieuwe manager die past bij het team. Deze wordt gevonden en kort ingewerkt door mij.

Een patiƫntenorganisatie heeft haar directeur op non actief gezet. Dit geeft onrust bij bestuur en werkorganisatie. Ik word door het bestuur benaderd en fungeer als sparringpartner en adviseur. Intern blijkt de directeur niet tijdelijk vervangen te kunnen worden. Op verzoek van het bestuur neem ik tijdelijk de leiding op mijn van het bureau. De rust komt terug, het vertrouwen herstelt. Samen met bestuur en personeel gaan we op zoek naar een nieuwe directeur.

In een nieuwe wijk wordt een gezondheidscentrum gebouwd. De directeur van een keten van gezondheidscentra benadert mij om het gezondheidscentrum letterlijk en figuurlijk in te vullen. Ik benader samenwerkingspartners, werf personeel, ondersteun de vorming van teams en speel een grote rol om een nieuwe directeur te vinden en in te werken. Ik ondersteun de centrum manager nog een maand op afstand en rond mijn taak af.