Al vele jaren ben ik actief voor verenigingen zoals beroeps-en belangenorganisaties. Ik mag zeggen dat ik weet wat er aan strategische en organisatorische kwesties speelt en ik ben in staat om als een gesprekspartner/adviseur op te treden die een verfrissende kijk heeft. Wat doe ik zoal voor verenigingen?

  • Ondersteunen en adviseren van bestuurders t.a.v. rol en kerntaken.
  • Ondersteunen en adviseren van de werkorganisatie/het bureau.
  • Coachen van voorzitter en management bij hun leiderschap.
  • Adviseren bij vraagstukken op het terrein van de achterban.
  • Ondersteunen bij het implementeren van “besturen op afstand”.
  • Ambitie van de organisatie in kaart brengen door een interne en externe analyse.
  • Conflict bemiddeling bij visionaire, karakterologische of belangenverschillen.
  • Adviseren bij netwerkontwikkeling.
  • Adviseren bij lobbytrajecten.
  • Werving en selectie van bestuursleden en management.