Verschilhantering

Binnen allerlei verbanden worden we geconfronteerd met mensen die anders denken, voelen en handelen. Het is lastig om te gaan met andere belangen, (levens)visies of (politieke) meningen. Het lijkt wel soms wel of de kloof tussen mensen soms onoverbrugbaar is. Toch is samenleven en samenwerken noodzakelijk om een bedrijf, organisatie of ander verband te laten functioneren. Ik help u graag om deze soms lastige verschillen vruchtbaar te benutten. Ogenschijnlijk onoverbrugbare verschillen boeien mij. Ik begeleid graag een sessie waarin de verschillen verduidelijk worden, benoemd wordt hoe ze ervaren worden en welke effecten ze hebben. Vervolgens ondersteun ik het proces waarin scherp wordt waar verbindingen kunnen worden gelegd en hoe verschillen gehanteerd kunnen. Ik leer alle deelnemers aan zo’n gesprek om meervoudig te kijken. Dit houdt in dat je je bewust wordt van hoe je naar zaken kijkt en hoe de ander naar zaken kijkt. En hoe je “ondanks die verschillende brillen toch samen verder kunt komen. Heel soms komt het voor dat er meer verschillen zijn dan verbindende factoren. Dan onderzoek ik samen met u wat wijsheid is in zo’n situatie.