Artikel Wmo magazine april 2020

‘Adviesraad sociaal domein krijgt een steeds vrijere rol’ ‘De werkwijze van de adviesraad sociaal domein wordt minder formeel, de invloed wordt groter.’ Als directeur van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein volgt Petra van der Horst de verhouding tussen gemeenten en...